تماس با ما

مجموعه راه های ارتباط با امداد خودرو چالوس

آدرس :

امداد خودرو چالوس سراسر استان را پوشش میدهد

تماس :

09116930911

شنبه تا چهارشنبه :

امداد خودرو چالوس هفت روز هفته آماده برای ارائه خدمات است

پنج شنبه :

امداد خودرو چالوس به صورت شبانه روزی در خدمت شهروندان

جمعه :

امداد خودرو چالوس در تعطیلات رسمی و روزهای جمعه فعال است.

Loader